Straatnamen

Hieronder treft u de informatie over de straatnamen van Zeebuurt.
Met dank aan Stadsmuseum Harderwijk

De straten HAVENDAM, HAVENDIJK en BURG. De MEESTERSRTAAT zijn niet opgenomen. Mogelijk worden zij later ingedeeld bij het toekomstige Waterfront. Als dat niet gebeurt, zullen deze straten alsnog aan het overzicht van straatnamen van de Zeebuurt worden toegevoegd. De Ir. LELYKADE, die in het verlengde lag van de Ir. Lelystraat, is verdwenen met de reconstructies die zullen leiden tot het Waterfront.

Het stedelijke gebied van Harderwijk bestond tot en met de tweede wereldoorlog bijna uitsluitend uit het gebied dat “binnen de wallen en de stadsmuur” is gelegen; dus de huidige binnenstad. De woonwijk Zeebuurt vormt samen met de woonwijk Friesegracht de eerste bebouwingsring rondom de historische binnenstad. Langs de in- en uitvalswegen van de oude stad zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw woningen gebouwd langs de Hierdensweg, Hogeweg, Kampweg, en Landweg. In korte tijd is eind jaren veertig van de vorige eeuw de woonbuurt Zeebuurt gebouwd. Het oudste deel van Zeebuurt wordt gevormd door de bebouwing van de weerszijden van de laan 1940 – 1945.