Burgemeester van Meursstraat

Straat is in 1949 genoemd naar Van Meurs.

Hendrik Frans van Meurs van Hulshorst Pzn. (1780- 1864) werd geboren in Arnhem. Zijn vader Pieter kwam in de Bataafs-Franse Tijd naar Harderwijk en werd plaatsvervangend vrederechter. Ook was hij lid van de municipale raad (een soort gemeenteraad).

Hendrik_Frans_van_Meurs_van_Hulshorst

Hendrik Frans van Meurs Pzn.
bron Wikipedia

 

Hendrik Frans studeerde rechten en promoveerde in 1812 aan de Gelderse Academie in Harderwijk. Mr. van Meurs was een zoon van de schout – van ’t Harde en van Heerde – Peter van Meurs en Antonia Elijsabet Werdenier. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Harderwijk en promoveerde aldaar in 1802. Hij vestigde zich als notaris te Harderwijk. Hij was tevens fiscaal (soort officier van Justitie) bij het landgerecht voor de Veluwe. Hij vervulde diverse bestuurlijke functies in zijn woonplaats Harderwijk en de omringende regio (het noordelijk deel van de Veluwe). Zo was hij commissaris van de Zuiderzeestraatweg van Zwolle naar Amsterdam en was lid van de stedelijk raad van Harderwijk.

Van 1815 tot 1844 was hij in Harderwijk burgemeester.
Daarnaast was hij lid van Provinciale Staten van de provincie Gelderland en van de Eerste kamer der Staten-Generaal.

Zijn neef en naamgenoot Hendrik Frans van Meurs Nzn. (1807 – 1887) was van 1850 tot 1855 burgemeester van Harderwijk. Hij had een militaire opleiding gehad en was luitenant-adjudant bij het Koloniaal Werfdepot geweest.
In 1874 schonk hij een huis in de Kerkstraat aan de Nederlandse Hervormde Gemeente met bestemming pastorie.

Na de door van burgemeester Gerrit Abraham de Meester in 1864 werd Daniël van Meurs (1821 – 1902) burgemeester. Hij was de zoon van bovengenoemde Hendrik Frans van Meurs Pzn.
Daniël van Meurs vervulde van 1864 tot 1897 het ambt van burgemeester in Harderwijk. Van Meurs was een overtuigd liberaal en aanhanger van Thorbecke. Dat was vooral te zien aan zijn strijd voor het openbaar onderwijs. Uiteindelijk boekte hij op dat terrein weinig succes; het gemeentelijk Progymnasium werd in 1866 opgeheven, terwijl het protestantse onderwijs bloeide.

Met het afscheid van Van Meurs in 1897 kwam een einde aan de rij van liberale burgemeesters. Op 18 oktober 1902 overleed Daniël net als zijn vader op het familielandgoed Hulshorst.