Huidige leden

Team Leden wijkplatform

 • Jan Kraaij
 • Henk Meeuwisse (contactpersoon: klik hier)
 • Danielle Colen

Team Operatie Steenbreek

 • Ingrid Klooster (contactpersoon: klik hier )
 • Daniëlle Colen
 • Eric de Gruijter

Buurtteam GAZ

 • Eugène Klooster
 • Jan Kraaij
 • Jan van Norel
 • Frans van Grunsven
 • Toon Hollanders
 • David Meijvogel
 • Alexander Bosma
 • Henk Meeuwisse (contactpersoon: klik hier)