Huidige leden

Team Leden wijkplatform

  • Jan Kraaij
  • Henk Meeuwisse (contactpersoon: klik hier)
  • Danielle Colen
Aangevuld met leden van de CGK de Zaaier