Enkweg

Straat in 1949 vernoemd naar Harderwijker Enk

Tijdens een raadsvergadering in 1949 besloot men de naam van de bij de tuingronden gelegen Hoveniersweg te veranderen in het historische Enkweg. Deze naam houdt de herinnering levend aan de oude Harderwijker Enk. Hooggelegen gronden noemde men vroeger ‘enken’, in tegenstelling tot een ‘broek’, waarmee laaggelegen drassig land werd bedoeld. Enk is oorspronkelijk afgeleid van het woord eng, dat op zijn beurt weer is afgeleid van es. Met het woord es werden vroeger de gemeenschappelijke bouwlanden bij een dorp of buurtschap aangeduid.

Essen bestonden meestal uit enkele bij elkaar aansluitende velden bouwland. Elke boer bezat daarvan een kleiner of groter deel. De percelen van de es waren niet omheind, maar slechts afgebakend met stenen op de hoeken en een diepe geul in de grond. De es zelf was wel omheind met een haag of dikke houtwal, om het vee en de gewassen tegen roofdieren te beschermen. Op de es werd voornamelijk rogge verbouwd. Na afloop van de oogst werd de es opengesteld voor het vee.