Ir. De Blocq van Kuffelerstraat

Straat is in 1954 Blocq van Kuffelerstraat, Ir. de genoemd.

Ingenieur Victor Jan Pieter De Blocq van Kuffeler (1879 – 1946) werkte in dienst van Rijkswaterstaat aan de drooglegging van de Zuiderzee. Onder zijn leiding als Directeur-Generaal van de Zuiderzeewerken werd de Afsluitdijk gebouwd. Bij Almere is een gemaal naar De Blocq van Kuffeler genoemd.

bron: Harderwijkreeks, deel 3. Zie ook www.herderewich.nl