Wijkplatform Zeebuurt

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_empty_space height=”16px”][vc_column_text]

Wijkschouw

2018

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_single_image image=”487″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Een eerste rapportage..

De wijkschouw ligt al weer enige tijd achter ons. Achter de schermen is hard gewerkt. In eerste plaats door Jacq Timmer, die alles heeft geordend en neergelegd bij de juiste mensen. Maar ook door mensen van de gemeente, Zorgdat en al die anderen die bij de wijkschouw betrokken waren.

Hierbij een eerste verslag.

Een eerste opmerking is, dat iets wat aangekaart wordt tijdens de wijkschouw, niet altijd op te lossen is of op korte termijn op te lossen is. Zo zal de bestrating niet per direct maar wel tijdens de renovatie worden aangepakt. Dit geldt ook voor het achterpad van de Vogelstraat. De drempel voldoet aan de norm voor 30 km.
Het te snel rijden in de wijk is en blijft een zorgpunt. De Boa is niet bevoegd om op snelheid te controleren. Melding over snelheden en rijrichting zijn doorgeven aan Stadstoezicht en politie. Overigens is het belangrijk dat de bewoners dit zelf ook door gaan geven. Het liefst met tijdstippen en nummerborden.Parkeren is en blijft een punt van aandacht in de wijk. Er gaat gekeken worden naar de invloed van de koopzondagen op het parkeerregime. De uitkomsten van dit onderzoek zouden wel degelijk invloed kunnen hebben op de blauwe zone en de bebording in de zeebuurt. Een aantal acties, zoals het verplaatsen van borden mbt 30 km zone kunnen pas aangepakt worden als de werkzaamheden en het werkverkeer rond het waterfront zijn afgerond..

 

 

 

 

 

 

 

 

De parkeervakken in de Zeestraat:   Als de gemeente heeft toegezegd dat de parkeervakken gemarkeerd zouden gaan worden, dan moeten ze dit nog doen. Er wordt gecontroleerd wat is afgesproken, klopt dit dan wordt het alsnog uitgevoerd.

Wortmanstraat: Het parkeerprobleem wordt door de gemeente opgepakt. (men is hier druk mee bezig, de gemeente komt hier later op terug).

Niet alles kan/zal worden verholpen: zo voldoen deze paaltjes volgens de gemeente nog.

De nieuwe prullenbakken bij het Flevopark zijn geplaatst. Overhangende bomen, struiken, onkruid e.d zullen door snelherstel zo spoedig mogelijk worden verholpen. Dat gaat om stukjes zoals deze en daar zijn er meer van. Houdt u het zelf ook even in de gaten en eventueel zelf bellen met snelherstel.

De struiken langs de Flevoweg (op het stuk waar vroeger de hondenren was) hadden niet weg gehoeven. Dit najaar zullen i.o.m. de bewoners nieuwe struiken worden geplant.

Kruising Zeestraat/Laan 1940-1945/Holtzstraat gevaarlijk voor voetgangers en fietsers? Door de kleurverschillen zijn de beide verschillende routes duidelijk herkenbaar. Hier zal geen aanpassing worden uitgevoerd.

Heg gelegen tussen de Zeestraat en Hendrik Stevinstraat, maakt het achterpad minder toegankelijk. Uwoon pakt dit samen met Omnia op

Uiteraard zijn er ook problemen die meer te maken hebben met sociale omgang, buren overlast, e.d. Deze worden hier niet behandeld, maar u mag van ons aannemen dat zeker Zorgdat daarmee aan het werk is/gaat.

Een ander steeds terugkerend probleem is de overlast door hondenpoep.

Zo wordt het Grasveldje achter het “Havenkwartier” gebruikt (door buurtbewoners) als honden uitlaatveld. Zorgdat gaat na de vakantie (samen met gemeente en Uwoon) weer aan de slag om afspraken weer aan te boren. Ook stadstoezicht en politie hebben toegezegd extra op te letten op deze overlast.

Een aantal zaken zijn al in overleg met bewoners aangepakt en hoeven hier dan ook niet vermeld te worden.

Over een aantal weken zal er nog een tweede rapportage volgen waarin ook de laatste zaken uit de wijkschouw zullen worden aangekaart.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Categorieën: