EVEN BIJPRATEN, over NL Doet

Al een aantal jaren neemt het Wijkplatform Zeebuurt deel aan de landelijke NLDOET actie. NLDOET is bedoelt om aandacht te schenken aan het vrijwilligerswerk.

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Dat is dan ook de reden waarom we al sinds 2013 aan deze actie meedoen. Vorig jaar waren er 350.000 vrijwilligers actief op de twee NLDOET dagen in Nederland.

Het Wijkplatform Zeebuurt heeft er dit jaar voor gekozen om meer bekendheid te geven aan het feit dat we nu alweer 2 jaar lang een eigen wijkhuis hebben. Het valt niet zo op in de buurt, reden om hier iets aan te doen. Afgelopen zaterdag 10 maart hebben we de zichtbaarheid wat verhoogd: het pand Holzstraat 10 heeft nu een bordje Wijkhuis Zeebuurt en er is een nieuw hek om de voortuin gezet.

Binnen is ook vorig jaar al de woonkamer opgeknapt, dit jaar zijn er wat planten bijgekomen, zodat ook de  tijdens de koffieochtenden en de eigen vergaderingen er een huiskamer sfeer ontstaan is, die het bezoek aan ons Wijkhuis de moeite waard maken.

Volgend jaar is de vraag of we weer aan NLDOET gaan meedoen. De activiteiten die door het Wijkplatform worden georganiseerd, komen uit de koker van een kleine groep. Dit terwijl er 2400 buurtgenoten in onze wijk zijn. Deze kleine groep krijgt vrijwel voor geen enkele activiteit hulp vanuit de eigen buurt, hetgeen erg jammer is. Voor St. Maarten en het Sinterklaasfeest is wel belangstelling, maar eigenlijk is een Wijkplatform pas in staat goed te functioneren als er een groep van zo’n 20 mensen rondom de kern beschikbaar is, die niet continu aan het werk gezet worden, maar die gevraagd kunnen worden te helpen als er iets specifieks georganiseerd wordt.

Dat is ook het doel van NLDOET: wordt vrijwilliger, het woord zegt het al. Mogen we uw naam toevoegen aan een lijst met personen die we zo af en toe eens kunnen vragen mee te doen met het organiseren of uitvoeren van een activiteit?

Neem dan contact op via ons email adres: info@wijkplatformzeebuurt.nl

of vul het formulier in op de website http://wijkplatformzeebuurt.nl/contact/

Om nog jarenlang de buurt te helpen met wat er nodig is, hebben we uw hulp echt nodig.

Henk M

 

 

Categorieën: