Werfstraat

Straat werd in 1984 Werfstraat genoemd.

Deze straat herinnert aan de visserij en de nevenberoepen die in Harderwijk werden uitgeoefend. In de achttiende eeuw bezat Harderwijk twee werven. Over het reilen en zeilen ervan is weinig bekend. In 1901 nam Johan van Oost, geboren te Echternerbrug, de werf van Van Kuikhoven over. Deze werf hield zich bezig met de bouw en reparatie van Zuiderzee- en Noordzeebotters, plukken en kleine vissersschepen. Vier jaar later kocht Van Oost ook het werkje van Ten Cate. Deze werf lag op de plaats van de huidige Scheepssingel. Van Oost sloot het werkje en verwierf zo een monopoliepositie. De werf kreeg daarna de naam Veluvia. In 1930 nam Lourens, de tweede zoon van Van Oost, het bedrijf over. Johan bleef tot zijn tachtigste jaar op de werf actief. Na 1969 was er haast geen werk meer.