Vogelstraat

Straat werd in 1947 Vogelstraat genoemd.

De straat stond vóór 1947 bekend als het Vogelpad. Harderwijk ligt precies onder trekvogelroutes. In het voor- en najaar trekken miljoenen vogels over de stad. Rond Harderwijk waren vroeger ‘vogelaars’ actief. Zij probeerden met lijmstokken vogels te vangen. Een andere verklaring voor de straatnaam is dat hier in de buurt iemand met de naam Vogel heeft gewoond of een stuk grond in bezit had.