Stadsdennenweg

Straat werd in 1927 Stadsdennenweg genoemd.

De naam Stadsdennen is de naam van het gebied dat zich uitstrekte van de Groentjes en Tonsel tot aan de latere Willem George Frederikkazerne. De naam Stadsdennen is op de eerste kadastrale kaarten, daterend uit 1832, terug te vinden. Het gebied was grotendeels eigendom van eerst de stad en later de gemeente. De naam Stadsdennen is afkomstig van het in de buurt gelegen bos (?).

Stadsdennen was het hoger gelegen droge gebied buiten de oude vesting. De Stadsdennenweg liep vroeger van de Hierdenseweg tot aan de huidige rotonde op de Deventerweg. Het tracé bestaat nog: Stadsdennerweg, Parkweg en een deel van de Deventerweg.

Bij de kruising van de Stadsdennerweg met de Hierdenseweg stonden op de plaats van de huidige parkeerplaats enkele woningen, die onder Harderwijkers beter bekend waren als ‘Platluus’.