Schrassertstraat

Straat werd in 1949 Schrassertstraat genoemd.

De familie Schrassert heeft een aantal bekende Harderwijkers voortgebracht. Eén van de bekendste telgen was Johan Schrassert (Arnhem, 14 juli 1687 – Harderwijk, 1 september 1756)). Hij werd geboren in Arnhem, waar zijn vader Henric als advocaat voor het provinciaal gerechtshof werkte. Zijn grootvader Johan was burgemeester van Harderwijk en lid van de Staten-Generaal en de Raad van State geweest. Toen Johan zes jaar oud was, verhuisde het gezin naar Harderwijk, waar zijn vader secretaris van de stad erd.

De jonge Schrassert werd een uitblinker op het plaatselijke gymnasium. Toen hij zestien jaar oud was overleden zijn ouders. Scharrel ging rechten studeren aan de plaatselijke Academie. Hij schreef zich op 7 september 1702 hier in als student. Bijna vier jaar later (5 augustus 1706) verdedigde hij zijn verhandeling Dissertatio de rebus natura, facto et tempore nullius, waarop hij doctor in de rechten werd. Na zijn studie vervulde hij diverse belangrijke functies in zowel het stadsbestuur als bij de kerk. Daarna werd hij benoemd tot secretaris van de stad in 1709. Hij voldeed in die betrekking zodanig goed, dat hij de titel van raad-extraordinaris werd verleend en telkens herbenoeming volgde, totdat in 1717 een benoeming voor het leven volgde. Later werd hij eveneens benoemd tot Schout van Harderwijk en bleef hij tot zijn dood in 1756 deze ambten met eer bekleden.

Schrassert deed veel onderzoek naar het Veluwse landrecht. Verder schreef hij de bekende stadsgeschiedenis Hardevicum aantikt ofte beschrijvinge der Stadt Harderwijck. (1730)