Burgerschap / Burgerkracht

(voor meer info: Klik Hier)

Burgerschap: “Vraag niet wat je kunt doen voor je gemeente, vraag hoe je gemeente jou kan ondersteunen !”
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: een lange weg naar begrip voor elkaar’s rol.
(de omgekeerde John F. Kennedy-dcotrine: “Vraag niet wat je land voor jou kan doen, vraag wat JIJ kunt doen voor je land!”)

In het kader van Burgerschap / Burgerkracht probeert het Wijkplatform Zeebuurt te ondersteunen bij het bouwen van een link tussen de wijkbewoners onderling, wijkbewoners en hun buurt, en (waar mogelijk) tussen bewoners en het bestuur (de gemeente). Hiertoe is al sinds 2012 een project gestart in drie fasen:

Fase 1: Zeeën van Tijd
Fase 2: Zeebuurten
Fase 3: Zeebuurtschap

In de periode van Zeeën van Tijd is gekozen om via een element dat de buurtbewoners verbindt, hen bij elkaar te brengen. Dat element is de geschiedenis, het verleden van de Zeebuurt. Dit onderwerp komt daarom in alle activiteiten in diverse vormen terug.
In 2013 en 2014 zal via het project Zeebuurten het element “Geschiedenis van de Zeebuurt” verder uitgebouwd worden. De contacten tussen de buurtbewoners onderling kan uitgebouwd worden door hen b.v. ook hun verhalen (mogelijk via theater-opvoeringen?) aan de overige buurtbewoners te laten voordragen. Zo groeit de band tussen de buurtbewoners.
Omdat dit alles nog ondersteuning vraagt van Wijkplatform en ’t Klooster, zal in de 3e fase zoveel mogelijk belegd gaan worden bij de bewoners zelf.
Zij worden verantwoordelijk voor de laatste (of blijvende?) onderdelen van het project. Via workshops wordt de benodigde kennis aan hen overgedragen, waardoor zowel de 2e als slot-documentaire zoveel mogelijk in eigen (wijk-)beheer vormgegeven kan worden, als ook een boekje kan worden geproduceerd waarin alle verzamelde verhalen over de (straten in de) Zeebuurt aan bod komen.
Blijvende herinneringen aan het project en daarmee ook aan het verleden van de Zeebuurt (zoals nu al de Verhalentuin op het terrein van het Wijkhuis Zeebuurt) zullen de komende tijd in overleg met gemeente worden “opgericht”. Zo ontstaat ook een link tussen bewoners en het bestuur, het derde niveau van participatie bij Burgerschap.
zeeschatten-300x175

Kijk verder via dit menu en de flyers in uw brievenbus voor méér informatie.