Ir. Wortmanstraat

Straat is in 1954 Ir. Wortmanstraat genoemd

wortman-150x150

Hendrik Wortman
bron: Nieuwlanderfgoed.nl

Hendrik Wortman (Amersfoort, 25 maart 1859 – Den Haag, 21 oktober 1939) studeerde van 1876 tot 1880 aan de Polytechnische School in Delft, de voorloper van de TU Delft.

Nadat hij als civiel-ingenieur was afgestudeerd, trad hij in dienst van Rijkswaterstaat. Hij doorliep alle rangen in de dienst en werd in mei 1915 benoemd tot inspecteur-generaal, destijds de hoogste functie die Rijkswaterstaat kende. Hij werkte mee aan verscheidene projecten, waaronder het ontwerp van een vissershaven in Scheveningen en de bedijking van de Wieringermeer.

Op 1 mei 1919 werd dr. ir. Wortman directeur-generaal van de Dienst der Zuiderzeewerken. Deze dienst had als taak de Afsluitdijk en de dijken van de IJsselmeerpolders aan te leggen. Hij bekleedde die functie tot 1 mei 1929, toen hij met pensioen ging. Wortman werd opgevolgd door ir. Victor de Blocq van Kuffeler.
Hij verkreeg in 1927 een eredoctoraat van de TH in Karlsruhe. Wortman was ondervoorzitter van de Staatscommissie Zuiderzee en van 1933 tot zijn dood voorzitter van de Zuiderzeeraad en erelid van het KIVI. Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van Oostelijk Flevoland bij Lelystad.