Ir. P. Calandstraat

Straat is in 1970 Ir. P. Calandstraat genoemd.

Pieter_Caland-e1422801742310

Pieter Caland Zierikzee, 23 juli 1826 – Wageningen, 12 juli 1902, was een civiel ingenieur in dienst van Rijkswaterstaat. Hij ontwierp het plan voor de Nieuwe Waterweg en leidde de uitvoering ervan in de jaren 1866-1872.

Dit visionaire project verliep niet zonder problemen en tegenslagen. Een deel van het kanaal moest door een brede duinenrij worden gegraven en er moesten speciale voorzieningen worden getroffen om het dichtslibben van de vaargeul tegen te gaan. Dit alles leidde tot een overschrijding van het budget, waarvoor Caland scherpe kritiek moest verduren.

Toen de Rotterdamse haven na de voltooiing van de Nieuwe Waterweg een enorme groei doormaakte, bleek dat deze kosten ten volle verantwoord waren.

Zijn zoon was indoloog Willem Caland. Pieter was getrouwd met jonkvrouw Helena Carolina de Jonge (1828-1893)