Hierdenseweg

Straat is in 1893 Hierdenseweg genoemd

De Hierdenseweg heette vroeger de Hierdensche Straatweg en daarvoor alleen Straatweg of Hierderweg. De naam Hierderweg wordt in 1579 genoemd. De weg vormde vroeg de belangrijkste verbinding van de ouder binnenstad met Hierden. Tegenwoordig is de straat helemaal ingesloten door wijken die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd.