Afscheid Frans van Zetten van het Wijkplatform Zeebuurt

Beste buurtgenoten,

Ik wens u allen een bijzonder goed en gezond 2021 toe. Ja, u zult ook wel voornemens hebben, zoals de meeste mensen voor dit jaar, denk ik. Maar afscheid nemen dat vinden de meesten niet fijn, maar zo is het leven, dat geldt ook voor mij.

Het begon – nu inmiddels alweer ruim 10 jaar geleden,  allemaal met het voornemen om wat te doen aan de overlast die wij hadden in onze wijk van “de Harder “. Na vele jaren van onderhandelen met de eigenaar, met soms wat succesjes maar vaak ook niet, ook liep het bezoekersaantal fors terug. Alles raakte toen in een stroomversnelling, de eigenaar ging met de firma Borghese in zee en verkocht alles. De Harder werd gesloopt. Het afscheid nemen van de Harder viel mij eerlijk gezegd niet zwaar,. Inmiddels is er een McDonald’s,  appartementen en er komt een Winkelcentrum. Voor de één een geschenk, voor de ander een ergernis. Het is nu 2021 en alles begint vorm te krijgen. Ik denk, dat een groot aantal buurtgenoten blij is met het hele verhaal, maar er zullen ook mensen zijn die het graag anders hadden gezien. Helaas kun je het niet iedereen naar de zin maken. Het voornemen van 2010 is behaald, voor mij althans.

Als ik terugkijk naar al die jaren van inzet voor de wijk, dan begon het voor mij in 1993 met de “paaltjes” (sector indeling Zeebuurt).  Enkele jaren later in 1997 de palingrokerijen. In 1999 de politiek in als raadslid en eind 2009 het Wijkplatform Zeebuurt.  In vervolg op het bovenstaande heb ik midden verleden jaar (2020) een voornemen genomen, namelijk: kalmpjes aan ermee te gaan stoppen. Dat voornemen heb ik nu, in 2021 omgezet in een besluit om afscheid van het Wijkplatform Zeebuurt te nemen.

Ik wil langs deze weg eenieder bedanken die heeft meegeholpen,  om samen met mij en andere betrokkenen van onze wijk een leefbare, fijne, groene en veilige wijk te maken.

Dank voor alles en het ga jullie goed!

 

Frans van Zetten

Categorieën: